46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Wszelką korespondencję należy składać :

- osobiście w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Zamkowa 8 ,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

- za pośrednictwem poczty na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

ul. Zamkowa 8

46-060 Prószków,

- faksem : 77 4648068

- poczta elektroniczna: sekretariat@dps-proszkow.pl

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 1300 do 1500.

Pracownicy przyjmują interesantów codziennie w godzinach pracy.