46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Informacja o wyborze oferty, unieważnienie postępowania

Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób mienia  w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

DOCXWybór najkorzystniejszej oferty.docx