46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zmiany, wyjaśnienia

Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób mienia  w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

DOCformularz ofertowy.doc

DOCszczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - zał. nr 1.doc

DOCProjekt umowy.doc

DOCKlauzula informacyjna.doc