46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Strona główna BIP

 1. Zarządzenia Dyrektora Domu
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:02
 2. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
  Data modyfikacji: 31-10-2019 11:55
 3. Kontrole zewnętrzne
  Data modyfikacji: 01-10-2019 13:43
 4. Mienie DPS
  Data modyfikacji: 01-10-2019 12:59
 5. Zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej
  Data modyfikacji: 10-05-2019 13:14
 6. Sprawozdania finansowe DPS Prószków
  Data modyfikacji: 10-05-2019 13:07
 7. Komórki organizacyjne
  Data modyfikacji: 12-09-2018 09:46
 8. Kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Data modyfikacji: 12-09-2018 09:18
 9. Regulamin organizacyjny
  Data modyfikacji: 13-12-2017 12:36
 10. Statut
  Data modyfikacji: 11-12-2017 13:44