46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Strona główna BIP

 1. Informacja o wyborze oferty, unieważnienie postępowania
  Data modyfikacji: 18-12-2019 09:26
 2. Zamówienia do 30 000 EURO
  Data modyfikacji: 13-12-2019 13:08
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zmiany, wyjaśnienia
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:28
 4. Ogłoszenie
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:23
 5. Rejestry i ewidencje prowadzone w DPS Prószków
  Data utworzenia: 31-10-2019 12:56
 6. Informacje ogólne
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:48
 7. Plan zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:39
 8. Dostęp do informacji publicznej w DPS Prószków
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:30
 9. Postępowania do 30 tyś euro
  Data utworzenia: 31-10-2019 12:21
 10. Zamówienia publiczne
  Data utworzenia: 31-10-2019 12:20