46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Strona główna BIP

 1. Zamówienia do 30 000 EURO
  Data modyfikacji: 12-12-2019 14:13
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zmiany, wyjaśnienia
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:28
 3. Ogłoszenie
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:23
 4. Rejestry i ewidencje prowadzone w DPS Prószków
  Data utworzenia: 31-10-2019 12:56
 5. Informacje ogólne
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:48
 6. Plan zamówień publicznych
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:39
 7. Dostęp do informacji publicznej w DPS Prószków
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:30
 8. Postępowania do 30 tyś euro
  Data utworzenia: 31-10-2019 12:21
 9. Zamówienia publiczne
  Data utworzenia: 31-10-2019 12:20
 10. Zarządzenia Dyrektora Domu
  Data modyfikacji: 31-10-2019 12:02