46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
Telefon: 77 464 80 92
Fax: 77 464 80 68

Kierownictwo Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie

 

Dyrektor

mgr Ryszard Ciupek

 

tel. 77/464-80-92 w. 21

tel 607-228-737

e-mail : r.ciupek@dps-proszkow.pl

 

Do kompetencji Dyrektora należy :

1) kierowanie całokształtem działalności Domu,

2) nadzór nad pracą pionu ekonomicznego i administracyjno-gospodarczego,

3) podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych,

4) nadzorowanie spraw BHP,

5) rozpatrywanie skarg i wniosków dot. działalności Domu.

 

Zastępca Dyrektora

mgr Katarzyna Ścipień

 

tel./fax  77/464-80-92 wew 24

tel. kom. -

e-mail :k.scipien@dps-proszkow.pl

 

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy :

1) kierowanie sprawami pionu terapeutyczno-opiekuńczego,

2) nadzór nad realizacją zadań przez Dział Opieki Dziennej,

3) zastępowanie dyrektora we wszystkich sprawach dot. Domu w czasie jego nieobecności.